Kushtetuta e republik%c3%abs s%c3%ab kosov%c3%abs

Dita e Kushtetutës

Sot e 11-vjet më parë është vulosur Kosova si shtet i pavarur dhe sovran.

Kushtetuta e Kosovës është mburojë e të drejtave dhe lirive të njeriut dhe kulm i një shtëpie të përbashkët, të shqiptarëve dhe komuniteteve joshumicë, mbi parimet e lirisë, demokracisë dhe drejtësisë.